shinkenchiku0502_tnumb

新建築 2月号

新建築社|2005年|
東京キャナル・エキジビション
レポート執筆