Shoten Kenchiku, February

Shoten Kenchiku sha | 2017 | UNPLAN Kagurazaka